H

HKDDM

New member
? ? ? Sever Đại Đô Môn Xin Thông Báo? ? ?

?Hỗ Trợ Test Cấp 150 và Đồ Để PK Mọi Người Liên Hệ Zalo AD Để Được Hỗ Trợ Và Nhận Code Test Khi Open Nha


? Like và Share Để Nhận Code Khi Open Nhé

? Open Beta Lúc 19h Ngày 4 Tháng 6

? Chức Năng Trong Game Để Tân Thủ Sử Dụng Khi Alpha Test:

? Lệnh !help hoặc !trogiup ( Xem Hướng Dẫn Tất Cả Lệnh Trong Game )
? Lệnh di chuyển !move ( Tên Bản Đồ )
? Lệnh !xoatatca ( Xóa Tất Cả Túi Đồ )
? Lệnh !del vịtri ( Xóa Túi Đồ Theo Ô )
? Lệnh !cash (Kiểm Tra Cash)
? Lệnh !lyhon ( Để Hủy Kết Hôn Trong Game )
? Lệnh !invite ( Để Mời Tổ Đội Từ Xa )
? Lệnh !delpill ( Xóa Toàn Bộ Pill Đang Dùng )
? Lệnh !thangchuc ( Thăng Chức Tự Động K Cần Về NPC )

? Event Thay Đổi Theo Tuần
? Hệ Thống Up Cấp Pet Từ 1 ~ 10
? Hệ Thống Kẹp Kill Độc Đáo và Mới Lạ

 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Top